Nerbe Plus

PRODUCTOS Nerbe Plus

15ml Tubo para centrifuga

ver detalle

50ML Tubo para centrifuga

ver detalle

PCR Tubo de microcentrífuga PP 0.2 ml

ver detalle

Tubo de microcentrífuga con seguro de tapa PP, 1,5ml

ver detalle

np Tubo de micro centrífuga con seguro de tapa PP, 2ml

ver detalle

Tubo de micro centrífuga con seguro de tapa PP, 0,5ml

ver detalle

Tip de pipeta PP "clasica", 1-200µl

ver detalle

Tip de pipeta PP "clasica", 100-1.000µl

ver detalle

Tips de Pipeta PP, baja retención, 0,1-10µl

ver detalle

Tips de Pipeta PP, baja retención, 0,1-20µl

ver detalle

Tip con filtro PP, baja retención, 0,1-10µl

ver detalle

Tip con filtro PP, baja retención, 0,1-10µl

ver detalle

Tip con filtro PP, baja retencion, 0,1-10µl

ver detalle

Tip con filtro PP, baja retencion, 0,1-10µl

ver detalle

Tip con filtro PP,baja retencion, 0-20µl

ver detalle

Tip con Filtro PP, baja retencion, 0-100µl

ver detalle

Tip con filtro PP, baja retencion, 0-100µl, 96 pcs/rack

ver detalle

Tip con filtro PP, baja retencion, 100-1.000µl, 96 pcs/rack

ver detalle